Jubileum CD "Aanbidt nu de Heer"

 

Titel: 'Aanbidt nu de Heer'

Bestelnr: Sonante Music CD 197024

Medewerkenden

- Nanda Oevermans-Vrolijk, sopraan
- Leander van der Steen, orgel
- Arjen de Korte, vleugel
Marjolein de Wit, dwarsfluit
- Marcel van Dalen, viool

Inhoud

 1. Aanbidt nu de Heer' - A. Hollins, Jan van den Driest
 2. Ik geloof in God, de Vader - Chr. W. von Gluck, tekst Jan Scharp
 3. Het 'Onze Vader' - B. de Vries
 4. Troost nu mijn volk - G.F. Händel, H. Pierson, bew. Ed Kooijmans
 5. Allegretto uit de 4e orgelsonate - F. Mendelssohn-Bartholdy, bew. Leander van der Steen
 6. Psalm 84: 'O, hoe lief'lijk is Uw woning' - J.H. Maunders
 7. Psalm 95: 'Komt, laat ons bidden' - M. Hauptmann
 8. Psalm 6 - H. Cuypers
 9. Psalm 130 - voor vierhandig piano en solo-instrumenten Leander van der Steen
 10. Psalm 121: 'Ik hef mijne ogen op' - G. Jellesma
 11. verzen uit Psalm 66 en 118:
  'God baande door de woeste baren' - Feike Asma, Han Bos, G. Jellesma
 12. Zijt getrouw tot in de dood - D.H. Engel
 13. Leer mij, o Heer' - Thomas Attwood
 14. Psalm 43 - Frans van Tilburg, bew. Leander van der Steen

Over de CD

Deze CD is gemaakt ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum.
Het is een goede zaak geweest hierbij stil te staan, en dat in de eerste plaats in de erkenning van Hem van Wie de muziek getuigt.
In de periode vanaf 1993, waar Cantilene onder leiding van Ed Kooijmans stond, heeft het repertoire van het koor een verandering ondergaan. Naast eenvoudige vierstemmige bewerkingen van psalmen en gezangen houdt men zich nu ook bezig met (veelal vertaalde) grotere werken uit de koorliteratuur. Het resultaat is geweest, dat het koor een geheel eigen en verrassend repertoire heeft opgebouwd, met behoud van de identiteit die de oprichters voor ogen stond.

Het koor heeft in deze jaren samengewerkt met een min of meer vaste kring van medewerkenden. Enkelen van hen droegen ook hun steentje bij aan deze CD.