CD "Uit Sions Zalen"

 

Het bijzondere van deze CD bestaat uit het feit dat alle liederen (afgezien van het openingsnummer) afkomstig zijn uit één liedbundel, namelijk Uit Sions zalen.

Deze liedbundel werd voor het eerst in 1991 uitgegeven met het oog op gebruik binnen het reformatorisch onderwijs.
Ed Kooijmans, de dirigent van Cantilene, was tevens een van de samenstellers ervan.

Meer dan de helft van de liederen uit Uit Sions Zalen behoort tot het erfgoed van de Nadere Reformatie uit de 17e en de 18e eeuw. Bekende predikanten uit die periode, van wie men ook liederen op deze cd kan beluisteren, zijn Jodocus van Lodenstein en Willem Sluiter. Maar ook predikanten uit later tijd die stonden in de lijn van de Nadere Reformatie (of een geestverwante richting) zijn vertegenwoordigd. Hierbij kan men denken aan L.G.C. Ledeboer, César Malan enen Robert Murray MacCheyne. Van de reformatoren uit de 16e eeuw zijn enkele liederen van Maarten Luther opgenomen.

Veel van deze liederen waren in de loop der tijd in vergetelheid geraakt.
De doelstelling van de samenstellers van de liedbundel en van het koor Cantilene dat deze liederen voor het eerst op cd uitbrengt, is een herontdekking van de liederen van deze oude schrijvers. Men kan er de waarachtige geloofsbeleving van Gods kinderen in vinden en de vertaling ervan naar de praktijk van het leven. Deze twee aspecten zijn kenmerkend voor de Nadere Reformatie.

Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn deze liederen van belang. Bij de meeste wordt namelijk gebruik gemaakt van de oorspronkelijke melodieën, waardoor Uit Sions Zalen ook te gebruiken is als een sleutel tot andere liederen uit die periode.

Cantilene is het eerste koor dat een opname wijdt aan Uit Sions Zalen en het heeft verschillende beroepsmusici bereid gevonden om hiervoor muziekstukken te schrijven.

Dit unieke project, waardoor het lied van de Nadere Reformatie tot klinken wordt gebracht, is een initiatief van onze dirigent, Ed Kooijmans, en hebben onze koorleden met veel genoegen aan meegewerkt.
 
De CD is uitgegeven bij uitgeverij Den Hertog te Houten.